For køber – Campingpladser til salg

Campingpladser til salg – Undersøg markedet, vi hjælper gerne.
At købe en campingplads vil for de fleste være et større skridt, idet købet kan betyde at man skal opsige sit job, droppe sin karriere og ofte skal man også flytte. Det betyder måske også at man skal investere hele sin opsparing i en enkelt investering. Man skal huske på at det vil være et krav på de fleste campingpladser, at man selv kan stille minimum 20 % af handelsprisen. Koster campingpladsen 10 millioner skal man altså minimum kunne stille med 2 millioner i likvid kapital. Mange har desværre en lidt naiv forestilling om at man nok kan låne sig til de 20 %, men det er ikke tilfældet. Som seriøs køber er det vigtigt at man er realistisk, målrettet og velforberedt når man undersøger markedet for campingpladser til salg. Hos Labri hjælper vi med at indgrænse de muligheder der måtte være. I selve handels situationen kigger vi ikke kun på tal og tekster, men forholder os også kritisk til campingpladsen og markedsføringen. Herudover kigger vi kritisk på de fysiske rammer og dermed den generelle stand på campingpladsen. Kontakt os hvis I undersøger markedet for campingpladser til salg. 

Forberedelse som køber

På samme måde som sælger har forberedt salget, bør en køber forberede sig som køber. Overalt i branchen stilles der krav om dokumentation af potentielle køberes økonomi, inden der udleveres relevant materiale. Det vil derfor være en kæmpe fordel at have styr på den del af sagen inden man går i markedet som køber. Det sender samtidig et kraftigt signal om at man er seriøs og virkelig mener det. På attraktive sager hvor beslutningerne måske skal træffes hurtigt, ja så er man ét skridt foran andre potentielle købere. Dermed er man i en bedre position til at gøre den gode handel.

Opdelinger i intervaller

Der arbejdes med intervaller i forhold til kapitalbehov. Derfor bør formueopgørelsen også give et klart svar på hvilke formueforhold der gør sig gældende og under hvilke forudsætninger. Dermed opnås der hurtigt et overblik over muligheder og begrænsninger i relation til hvilke campingpladser der er aktuelle for jer. 

Finansiering af campingplads

Campingpladser købes kontant og man skal derfor selv som køber sørge for at skaffe finansiering af købet. Ofte sammensættes finansieringen af et realkreditlån (60%), bankfinansiering (20%) og egenfinansiering (20%). Som forberedelse til et fremtidigt køb kan det være en klar fordel at man tidligt har haft en dialog med et pengeinstitut om mulighederne for finansiering af en campingplads. Det kan dog rent praktisk være vanskeligt at få 100 % styr på finansieringen på forhån. Det er ofte er lokale pengeinstitutter der finansierer campingpladser i samarbejde med deres tilknyttede realkreditinstitut.

Overblik over formuen

Inden man drømmer løs om at købe en campingplads er det altså vigtigt at man forbereder sig. Man skal danne sig et overblik over muligheder og begrænsninger. Tag kontakt til jeres revisor eller brug Labri’s løsning til fast pris ved en af branchens absolut førende revisorer. Ring eller skriv for at høre mere.

Labri’s løsning

Labri har i samarbejde med branchekendt revisor lavet en løsning hvor revisoren udsteder en simpel erklæring om formueintervallet for jer. Dermed er der klarhed over jeres muligheder for at købe campingplads. Erklæringen er typisk tilstrækkeligt til at få umiddelbar adgang til centrale oplysninger om de relevante campingpladser. Udgiften til formueerklæringen vil blive refunderet, såfremt I lader revisoren repræsentere jer i en efterfølgende handel.

Repræsentation i forbindelse med køb

Hvad er behovet egentlig for repræsentation i forbindelse med et køb. Revisoren og advokaten er nødvendig og bør ikke undlades. Labri yder køberrepræsentation, men den er ikke nødvendigvis uundværlig på samme måde som revisor og advokat. Der kan dog være visse fordele ved at have en repræsentant der har indgående kendskab til branchen.  En som er vant til at lave en overordnet vurdering af de mange elementer der indgår i en handel med en campingplads. Herudover kan I modtage sparring på de ideer I overvejer at arbejde med i fremtiden. Er man ikke nødvendigvis den “store håndværker” kan det være hensigtsmæssigt at få en byggesagkyndig til at gennemgå campingpladsen. Det behøves ikke nødvendigvis være en professionel, men kan sagtens være en god ven eller et familiemedlem. Det vigtigste er at I har tillid til personen der skal kigge på bygninger og installationer.