For sælger – Salg af campingplads

Salg af campingplads

Salg af campingplads. Som ejer er en campingplads bør man konstant have i tankerne at virksomheden skal præsentere sig flot. Det gælder både ude på pladsen men også rent regnskabsmæssigt.
Går man med salgsovervejelser, er det vigtigt man ved hvilke elementer der spiller centrale roller i forhold til prisfastsættelse af virksomheden.
Arbejder man med salg som et muligt tema hele tiden, så er man i princippet i altid klar til et muligt salg. Gør man ikke det, så bør et salgsarbejde i princippet påbegyndes flere år før man reelt ønsker at sælge.
Det er vigtigt at regnskaberne er retvisende i forhold til virksomhedens drift. Her skal man være opmærksom på at 3 års driftsregnskaber danner grundlaget for en seriøs værdiansættelse af virksomheden. Jo tættere tanken om et salg kommer, desto vigtigere bliver det at man arbejder med et salg som en mulighed. Livet kan også pludselig skifte karakter på grund af sygdom, skilsmisse eller andre uforudsete begivenheder. Rettidig omhu og vedligeholdelse af ens virksomhed som et salgsaktiv kan have mange andre fordele.

  • Bedre beslutningsgrundlag for vurdering af rentabilitet i investerings- og vedligeholdelsesopgaver
  • Godt grundlag for at drøfte bedre vilkår med pengeinstitut og kreditforening, idet man kan dokumentere at man er opmærksom på de værktøjer der bruges i forhold til vurderings af virksomhedens værdi og dermed grundlaget for belåningsvilkår
  • Som ejer opnår man en bedre forståelse af hvilke handlinger i driften der resulterer i værdistigning af virksomheden

Salg og Skat

Skat er et vigtigt tema i forbindelse med et salg af campingplads. Det er særdeles vigtigt at man kender konsekvenserne af et salg.
Hvis der er fortjeneste ved et salg skal denne fortjeneste muligvis beskattes. Herudover skal afskrivninger foretaget i ejerperioden eventuelt beskattes som genvundne afskrivninger.
Skatten kan have så stor indflydelse på det endelige resultat af et salg, at det er her man begynder arbejdet.
Det kan være at der er behov for at holde sin virksomhedsskatteordning i gang efter et salg. Det gør man for at undgå den hårdeste beskatning ved et salg. Det er altså fornuftigt at tænke på tiden efter salget igennem. Opgaven løses bedst sammen med ens revisor, idet revisoren typisk kender virksomheden godt. Samtidig har revisoren et godt indblik i de private og personlige forhold.